SKP Manager

Aplikacja pozwalająca sporządzić fotodokumentację badania technicznego pojazdu za pomocą smartfonu z androidem

pobierz z Google Play

Instrukcja

Konto użytkownika

Aplikacja jest bezpłatna dla klientów firmy Sosnowski, używających co najmniej jednego z urządzeń, których typy określono w formularzu konta.
Podczas pierwszego uruchomienia należy wybrać typ urządzenia, wpisać numer seryjny oraz nazwę telefonu na którym jest zainstalowana aplikacja (przyda się przy przenoszeniu aplikacji pomiędzy telefonami).
Po kliknięciu przycisku Aktualizuj, zostaną sprawdzone wprowadzone dane i Stan konta zmieni się na aktywne. Jeśli tak się nie stanie należy zajrzeć do sekcji FAQ

Konfiguracja

Aby aplikacja mogła pracować prawidłowo, telefon musi być podłączony do tej samej sieci co komputer na którym zapisywana będzie fotodokumentacja badań technicznych.
Najłatwiej osiągnąć to, podłączając komputer i telefon do tego samego routera z funkcją WiFi.
Konfiguracja polega na udostępnieniu folderu gdzie przechowywana ma być fotodokumentacja w sieci oraz wskazaniu go w aplikacji SKP Manager (Ustawienia, sekcja FOTODOKUMENTACJA).
Pobierz instrukcję konfiguracji dla systemu Windows 10

Współpraca z programem Stacja SQL firmy NORCOM

Możliwa jest współpraca aplikacji z programem StacjaSQL firmy Norcom.

Konfiguracja StacjaSQL
Należy zalogować się do programu Stacja SQL jako administrator,
w oknie Stałe systemowe, w sekcji Aplikacja mobilna > Pliki z aplikacji mobilnej
należy ustawić udostępniony udział sieciowy dla plików ze smartfona.
Konfiguracja SKP Manager
Wchodzimy w ustawienia, w sekcji POJAZDY wybieramy "Stacja SQL" wskazujemy miejsce sieciowe gdzie program StacjaSQL zapisuje plik pojazdy.xml z listą badań.

Sporządzanie fotodokumentacji

Dane pojazdu
Należy uzupełnić dane pojazdu (nr rejestracyjny, VIN, marka i model)
WYBIERZ - pozwala wybrać pojazd z danych z pliku pojazdy.xml
ROZPOZNAJ - służy do uzupełnienia danych z pierwszej strony dowodu rejestracyjnego lub tablicy rejestracyjnej, dodatkowo wczytuje dane pojazdu z pliku pojazdy.xml

Zdjęcia i filmy
Używając ikon w prawym dolnym rogu ekranu dodajemy filmy i zdjęcia do dokumentacji. Każde zdjęcie i film można przypisać do jednej ze zdefiniowanych kategorii. Po zakończeniu tworzenia fotodokumentacji potwierdzamy ikoną w prawym górnym rogu ekranu. Dane zostaną wysłane do wskazanego w konfiguracji folderu.

Kategorie

Zdefiniowane kategorie można modyfikować, kategoria zawiera oprócz nazwy również skrót używany w nazwie pliku zdjęcia lub video.
Dodatkowo można określić wymagania dotyczące użycia kategorii w dokumentacji: min i max liczba oznaczonych zdjęć, zdefiniowane wymagania nie dotyczą plików video.

Szarpak

Aplikacja umożliwia sterowanie szarpakami serii SRS Sosnowski.
Podczas używania aplikacji Szarpaka możliwe jest również dodawanie filmów i zdjęć do fotodokumentacji. Po kliknięciu pływającej ikony rozwija się widget zawierający bieżący podgląd z aparatu oraz przyciski umożliwiające dodawanie filmów i zdjęć.
Kategorie dodanych plików należy zdefiniować po powrocie do aplikacji głównej.

FAQ - wyjaśnienia komunikatów, rozwiązywanie problemów

Tylko urządzenia które są w naszej bazie danych pozwalają na bezpłatne korzystanie z aplikacji. Prosimy o wysłanie zdjęcia tabliczki z numerem, danych urządzenia oraz danych Państwa firmy na adres skpmanager@sosnowski.pl. Sprawdzimy i skontaktujemy się na dane podane w e-mailu

Pozwalamy na używanie aplikacji na trzech telefonach, jeśli chcą Państwo przenieść prawo do używania pomiędzy telefonami prosimy wysłać taką informację na adres skpmanager@sosnowski.pl, koniecznie proszę podać zarejestrowany typ i nr seryjny urządzenia oraz nr telefonu, oddzwonimy.

Ważność konta jest automatycznie przedłużana, wymaga to jednak dostępu do internetu. Wystarczy włączyć internet w telefonie. Uwaga Ważność konta demo nie jest przedłużana.

Upewnij się , że jesteś połączony z właściwą siecią WiFi. Ważna jest również jakość połączenia WiFi. Jeśli połączenie WiFi jest poprawne sprawdź konfigurację aplikacji i komputera.

Oczywiście, w zamian prosimy o podanie danych Państwa firmy oraz numeru telefonu na którym SKP Manager zainstalowano.
Te informacje prosimy wysłać e-mailem na adres skpmanager@sosnowski.pl, a my wyślemy na podany numer telefonu SMS zawierający kod który należy wkleić w pole Nr seryjny formularza.
Teraz macie Państwo 14 dni na przetestowanie aplikacji.

Kontakt

skpmanager@sosnowski.pl

tel: +48 58 761 35 12