Polityka prywatności

DANE UŻYTKOWNIKA

Aplikacja nie gromadzi ani nie udostępnia za pośrednictem Internetu żadnych danych osobowych ani żadnych danych poufnych użytkownika.

Wszystkie gromadzone w pamięci aplikacji pliki zdjęciowe i wideo służą jedynie wysłaniu do wskazanego przez użytkownika prywatnego komputera.

APARAT I MIKROFON

Aplikacja prosi o dostęp do aparatu, gdy użytkownik:

- chce rozpoznać tablicę rejestracyjną pojazdu,

- dodaje nowe zdjęcie lub wideo do dokumentacji fotograficznej,

- chce przejść do aplikacji sterującej szarpakiem SRS-Manager, aby móc dodawać zdjęcia lub nagrania wideo do dokumentacji w czasie sterowania.

Aplikacja prosi o dostęp do mikrofonu, gdy użytkownik:

- dodaje nowe wideo do dokumentacji fotograficznej,

- chce przejść do aplikacji sterującej szarpakiem SRS-Manager, aby móc dodawać nagrania wideo do dokumentacji w czasie sterowania.

ROZPOZNAWANIE TABLICY REJESTRACYJNEJ

Aplikacja używa pakietu oprogramowania ML Kit w celu rozpoznawania tablicy rejestracyjnej pojazdu.

Obrazy rejestrowane przez aparat podczas identyfikacji tablicy są przetwarzane na urządzeniu i nie są wysyłane do zewnętrznych serwerów.

Firma Google pobiera wyłącznie dane techniczne, które przetwarza w celu polepszania jej produktu.

Przetwarzane informacje nie zawierają danych identyfikujących użytkownika lub jego urządzenie.

Szczegółowy opis jest dostępny na stronie ML Kit Terms & Privacy.